De sectorgids (G-040) werd op 20 juli 2012 officieel goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ( www.favv.be ) en wordt beheerd door Vegaplan (voor wat betreft de plantaardige productie) en Codiplan (voor wat betreft de dierlijke productie). De sectorgidsen zijn een antwoord op de Europese wetgeving die autocontrole oplegt voor alle schakels van de voedselketen. De Sectorgids G-040 bestaat uit 4 verschillende modules:

 • Module A : primaire plantaardige productie
 • Module B : ruwvoederproductie
 • Module C : primaire dierlijke productie
 • Module D : niet eetbare tuinbouwproductie

De eisen met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid voor de akker- en tuinbouw werden gebundeld in de gids G-040 - module A . Niet alleen AGF (aardappelen, groenten en fruit), maar ook suikerbieten, granen, olie- en proteïnehoudende gewassen, cichorei en hop vallen onder de gids. De sectorgids maakt eveneens deel uit van de IKKB-vragenlijst en kan zowel apart als in combinatie met het IKKB-lastenboek geaudit worden.

Hieronder vindt u een overzicht van het toepassingsgebied van de sectorgids G-040 – module A :

Productgroep Code
Aardappelen zonder stockage A
Aardappelen met stockage A s
Groenten - versmarkt, beschutte teelt G vm b
Groenten - versmarkt, openluchtteelt G vm o
Industriegroenten, akkerbouwmatig IG a
Industriegroenten, intensief IG i
Klein fruit (aardbeien, bessen, frambozen, noten,...) ZF
Hardfruit (incl. steenfruit) HF
Granen, olie- en eiwithoudende gewassen (inclusief stro) GOEG
Granen, olie- en eiwithoudende gewassen met stockage (1) (inclusief stro) GOEG s
Onrijpe granen en bijhorende producten oG bP
Suikerbieten B
Cichorei C
Hop H
Hop met stockage (certificeringspakhuis of -hal) H s
Directe verkoop aan de consument V
Zaaizaad en nevenproducten Z
Plantgoed/Pootgoed P
Tabak T
Tabak met stockage T s

De eisen met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid voor de ruwvoederproductie werden gebundeld in de sectorgids G-040 module B .

Hieronder vindt u een overzicht van het toepassingsgebied van de sectorgids G-040 – module B :

Ruwvoeder R
Grasland als droogvoeder (hooi) R h
Weide- en raaigras - Inkuil en voordroogkuil R v
Kuilmaïs KM
Voederbieten VB
Alle andere gewassen die geteeld worden met de bedoeling gebruikt te worden als voeder voor dieren AG

De sectorgids G-040 – module C omvat maatregelen voor de gehele sector primaire dierlijke productie ter bevordering van de veiligheid en de kwaliteit van de dierlijke productie. Binnen de dierlijke sector zijn er specifieke eisen opgesteld voor:

 • melkvee,
 • vleesvee,
 • vleeskalveren,
 • varkens,
 • kleine herkauwers en hertachtigen,
 • broeierijen,
 • pluimvee (reproductiepluimvee, braadkippen, legpluimvee, pluimvee bestemd voor de productie van foie gras...),
 • loopvogels,
 • paardachtigen,
 • konijnen.

De sectorgids G-040 - module D voor de niet-eetbare tuinbouwproductie is bestemd voor de productie van bloemen, planten, struiken en bomen die uitsluitend op de markt gebracht worden voor hun sierwaarde of voor de bosbouw, en die dus geen bestemming hebben als voedingsmiddel. Hieronder vindt u een overzicht van het toepassingsgebied van de sectorgids G-040 – module D :

Sier- & bosboomkwekerij & Bloemisterij & Snijbloemen (Paspoortplichtig/Niet paspoortplichtig) BO
Bloemisterij (Paspoortplichtig/Niet paspoortplichtig) BL
Snijbloemen (Paspoortplichtig/Niet paspoortplichtig) SN

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit voor één of meerdere modules van de sectorgids G-040 aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie uit te voeren conform de sectorgids G-040.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06