Sectorgids voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Omdat de schakel loonwerk als dienstverlener veel invloed uitoefent op de activiteiten van de landbouwer voor de plantaardige productie is het vanzelfsprekend dat ook voor de loonwerkers een analoog systeem van traceerbaarheid en voedselveiligheid wordt verwacht. Bovendien moeten primaire productie en loonwerk perfect op elkaar aansluiten. De loonwerker is immers verantwoordelijk voor de taken die hij heeft uitgevoerd.

In Gids G-033 worden de volgende activiteiten beschreven voor alle teelten (excl. hop) die door een loonwerker uitgevoerd kunnen worden:

  • Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen (voor eigen gebruik):
    • Zaaizaad, plant- of pootgoed
    • Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden
    • Meststoffen
  • Teelt en oogst van de primaire plantaardige producten met als bestemming menselijke en/of dierlijke voeding, inclusief sorteren (bvb. verwijderen van kleinste aardappelen) en mechanisch reinigen (bv. ontdoen aarde van aardappelen of suikerbieten) op het veld
  • Transport, dit wil zeggen het transport uitgevoerd voor rekening van een primaire (plantaardige) producent (opdrachtgever) door een loonwerker

Opslag en verwerking maken geen deel uit van Gids G-033. Bewerking van plantaardige grondstoffen die wordt uitgevoerd door de loonwerker op het landbouwbedrijf daarentegen maakt wel deel uit van Gids G-033.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Tevens vindt u hierbij het voorbereidend document sectorgids loonwerkers waarin weergegeven staat over welke documenten u op het moment van de audit moet beschikken.

Indien u bijkomende informatie wil kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie uit te voeren conform de Sectorgids G-033.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06