IKM is een collectief, professioneel en vrijwillig initiatief. Het vertaalt de engagementen van de melkproducenten tegenover de maatschappij, naar een gids voor goede praktijk. Het doel is de knowhow van de deelnemers te valoriseren en elkeen de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven in de dynamiek van de noodzakelijke ontwikkeling van een duurzame landbouw. Hiermee draagt het lastenboek bij de productieomstandigheden te bewaken. De moderne en bewuste consument wil weten hoe zijn product gemaakt werd.

Termen uit verschillende sectoren zoals milieu, dierenbescherming, biotechnologie, enz. zijn stilaan in de zuivelsector binnengedrongen en hebben er zich onomkeerbaar in vastgehecht. Een goede productiemethode, de zorg voor het dierenwelzijn en voor het milieu, de zuiverheid en de veiligheid van het afgewerkte product, het vermijden van insleep van bedrijfsvreemde stoffen op het melkveebedrijf en de zuivelfabriek, dat zijn de onderwerpen van IKM.

Indien u een IKM-controle wil aanvragen, dient u eerst en vooral contact op te nemen met IKM-Vlaanderen. Voor meer informatie over IKM kan u de website van IKM ( www.ikm.be ) raadplegen.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm ISO17020 om inspecties uit te voeren conform het lastenboek IKM.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06