GlobalG.A.P. verse groenten en vers fruit is een internationale standaard voor Goede Landbouwkundige Praktijk, ontwikkeld door een consortium van Europese grootwarenhuizen en beheerd door FoodPLUS, met assistentie van telers en telersorganisaties.

GlobalG.A.P. heeft de ambitie om als internationale GAP-standaard te fungeren en consumenten garanties te geven betreffende voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieubescherming en werknemersgezondheid, -veiligheid en -welzijn. Het uitvoeren van audits of bedrijfscontroles volgens dit protocol moet in positief geval resulteren in de certificatie van het bedrijf voor de producten die binnen het toepassingsgebied van de audit zijn opgenomen.

Voor bijkomende informatie over het GlobalG.A.P.-certificatieschema willen we graag verwijzen naar de website van FoodPLUS ( www.globalgap.org ), dat toezicht houdt op het gebruik van het systeem en dat instaat voor de inhoudelijke omschrijving van de richtlijnen. Op deze website kunnen ook de verschillende documenten worden opgehaald (ook beschikbaar in het Nederlands), waarin alle richtlijnen van GlobalG.A.P. en de achterliggende betekenis staan vermeld.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Tevens vindt u hierbij het voorbereidend document GlobalG.A.P. waarin weergegeven staat over welke documenten u op het moment van de audit moet beschikken. Tot slot vindt u hier ook de interne checklist GlobalG.A.P. , die u kan aanwenden ter zelfcontrole. Opgelet! Deze checklist dient overlopen én ingevuld te worden voorafgaand aan de audit op uw bedrijf.

Indien u bijkomende informatie en documentatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificaties en inspecties uit te voeren conform het lastenboek GlobalG.A.P., optie 1 (accreditatiescertificaat nr. 127-PROD).

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06