CodiplanPLUS Varken werd opgericht door Codiplan vzw en kadert in de overeenkomst tot uitwisselbaarheid met de Duitse Standaard QS, waarin dieren onder beide kwaliteitsstandaarden geleverd kunnen worden zonder bijkomende controle.

Dit lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole voor de primaire dierlijke productie (gids G-040 module C), module algemeen + module varkens, te gebruiken.

CodiplanPLUS Varken is toepasbaar op varkensbedrijven die hun dieren naar de Duitse QS-markt (Qualität und Sicherheit) wensen te commercialiseren. Voor zeugenbedrijven die biggen leveren aan Certus-mestbedrijven wordt CodiplanPLUS Varken door Certus als voorwaarde gesteld.

CodiplanPLUS Varken omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor varkens van de sectorgids G-040 module C, plus een aantal bijkomende vereisten die zowel wettelijke (milieu)bepalingen die niet in de sectorgids opgenomen zijn, als bovenwettelijke vereisten die voor de QS-markt van belang zijn omvatten.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Daarnaast vindt u hier ook de checklist CodiplanPLUS , die u kan aanwenden ter zelfcontrole.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie uit te voeren conform het lastenboek Codiplan PLUS Varken.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06