Het Codiplan PLUS Rund lastenboek kadert in de Belbeef Standaard (vroeger "Generiek Lastenboek Rundvlees of GLR" genoemd). Het is tot stand gekomen door de vergelijking van de verschillende gebruikelijke lastenboeken voor de rundvleesproductie, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de sectorgids. Enkel de punten die gemeenschappelijk zijn tussen de verschillende lastenboeken, zijn weerhouden in het Codiplan PLUS Rund lastenboek.

Codiplan PLUS Rund omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor de runderen van de sectorgids G-040, plus een 16 tal bijkomende vereisten. Deze bijkomende vereisten omvatten voornamelijk dierenwelzijnsnormen. De bijkomende voorwaarden op de checklist Codiplan PLUS Rund worden gecontroleerd tijdens de audit van de G-040.


Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit voor CodiplanPLUS Rund aan te vragen . Indien u interesse heeft in een controle dient u dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

U kunt ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie conform het lastenboek Codiplan PLUS Rund uit te voeren.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06