Certus is meer dan gewoon een logo, en het is ook niet zomaar een merk. Het is de garantie dat een aantal normen gerespecteerd werden tijdens het productieproces, van bij de boer tot in de winkel.

De producent van het veevoeder, de varkenshouder, de transporteur, het slachthuis, de versnijder, de groothandelaar, tot en met de supermarkt of slager: elke schakel in de productieketen verbindt er zich toe varkensvlees van de allerbeste kwaliteit te bieden.

Het Certus-label wordt beheerd door de vzw Belpork. Deze organisatie is eigenaar van het label en certificeert op een onafhankelijke en objectieve wijze het Certus-systeem.

Belpork vzw werkt als interprofessionele organisatie op nationaal vlak. Zowel Vlaamse, Waalse als Brusselse producenten, slachthuizen en uitsnijderijen kunnen op vrijwillige basis intekenen om deel te nemen aan het Certus-kwaliteitssysteem.

Indien u een Certus-controle wil aanvragen, dient u eerst en vooral contact op te nemen met Belpork vzw. Voor meer informatie over Certus kan u de website van Certus ( www.certus-info.be ) raadplegen.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17020 om inspecties uit te voeren conform het lastenboek Certus.

De aanvraag bij BELAC om vanaf 1/10/2014 productcertificatie volgens de norm EN ISO/IEC 17065 uit te voeren werd ingediend en is in behandeling.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06