Op 19 maart 2002 hebben alle geledingen van de braadkippenkolom gezamenlijk het initiatief genomen om de vzw Belplume op te richten. Belplume omvat ondertussen maatregelen voor de gehele productiekolom "kip", ter bevordering van de kwaliteit van kippenvlees, het dierenwelzijn en de ganse productiekolom.

Hieronder vindt u een overzicht van het toepassingsgebied van het lastenboek Belplume:

De erkenningsvoorwaarden voor de braadkippensector zijn opgedeeld in volgende onderdelen:

  • de erkenningsvoorwaarden voor reproductiebedrijven;
  • de erkenningsvoorwaarden voor broeierijen;
  • de erkenningsvoorwaarden voor braadkippenbedrijven;
  • de erkenningsvoorwaarden voor braadkippenslachthuizen.

Voor de legsector zijn volgende onderdelen van toepassing:

  • De erkenningsvoorwaarden voor reproductiebedrijven;
  • de erkenningsvoorwaarden voor broeierijen;
  • de erkenningsvoorwaarden voor opfok legbedrijven;
  • de erkenningsvoorwaarden voor legbedrijven.

En voor de transportbedrijven gelden:

  • de erkenningsvoorwaarden voor transport van levend pluimvee.

Voor meer informatie in verband met het certificatieschema Belplume kunt u terecht op de website van Belplume ( www.belplume.be ), die instaat voor het toezicht op het gebruik van de certificatie en de beschrijving van de richtlijnen.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie conform het lastenboek Belplume uit te voeren.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06