Voor een snelle voedingsoplossing

Op de meeste glastuinbouwbedrijven met hydrocultuur voert de Bodemkundige Dienst substraatanalyses uit. Onze klanten zijn telers met glasgroenten zoals tomaat, paprika, komkommer of sla, maar we gaan evengoed langs bij siertelers en fruittelers met grondloze teelten. Een regelmatige ontleding van de voedingsoplossing in de substraatmat of een analyse van het drainwater zijn nodig om de voeding in het wortelmilieu tijdig te kunnen bijsturen. Bij iedere analyse hoort ook een historisch overzicht, waardoor de tuinders de evolutie van hun voedingselementen perfect kunnen opvolgen en beheren. Substraatanalyse

Waarom kiezen voor een substraatanalyse bij de Bodemkundige Dienst? We beschikken over de meest gesofisticeerde meetapparatuur die borg staat voor correcte staalnamen en juiste analyseresultaten. Die zijn samen met de adviezen beschikbaar op de dag dat de stalen toekomen in ons laboratorium. Belangrijk is dat de adviezen rekening houden met de integrale inhoud van het aanmaakwater.

Hoe vaak zo’n staalname nodig is? De frequentie wordt onder meer bepaald door het drainpercentage. Indien er minder dan 30 procent ‘overdrain’ is, nemen we best om de twee weken stalen van de voedingsoplossing. Indien je drainwater hergebruikt, raden we aan om wekelijks een analyse te laten uitvoeren.

Klik hier voor een bestelling substraatanalyse en -advies of voor vragen hieromtrent .