Speciaal voor de rundveesector biedt de Bodemkundige Dienst ontledingen-met-advies aan voor ruwvoeders.

Voor de beste prestaties inzake melk- en vleesproductie én vanuit milieukundig perspectief is het belangrijk dat het energie- en eiwitaanbod in de pens op elkaar zijn afgestemd. Ook moet rundveevoeder voldoende vezelig of structuurhoudend voeder bevatten om pensverzuring te voorkomen.

Voor elk type ruwvoeder voert de Bodemkundige Dienst een standaardpakket van ontledingen uit. Op de analyseverslagen vind je, naast de energie- en eiwitwaarde, ook parameters terug zoals verteerbare organische stof, fermenteerbare organische stof, structuurwaarde en verzadigingswaarde.

Daarnaast kan je ook nog een hele reeks aanvullende bepalingen laten uitvoeren. Meest courant is het onderzoek naar de gehalten aan minerale elementen: fosfor, calcium, magnesium, natrium en kalium, eventueel uitgebreid met de sporenelementen mangaan, koper en kobalt. Voeder

Een ontleding van graskuilen helpt je niet alleen te zorgen voor een goede mineralenvoorziening van het vee, het is ook erg nuttige informatie om het resultaat van de uitgevoerde bemesting op het grasland te beoordelen.

Voor veehouders met een mengvoederwagen is er ook de mogelijkheid om het gemengde ruwvoederrantsoen alleen op mineralen te laten analyseren. Zo kan je het voeder van je melkvee optimaliseren.

Op krachtvoeders bieden we de klassieke ontledingen aan: ruw eiwit, ruwe celstof, ruw vet, suikers, zetmeel, ruwe as evenals de mineralengehalten.

Klik hier voor een bestelling ruw- en krachtvoedereanalyse of voor vragen hieromtrent .