Potgrondanalyse

Voor potgrondanalyse bestaat er geen methode die in alle gevallen de beste resultaten garandeert of die voor alle telers de beste oplossing biedt. Daarom worden potgronden naar keuze van de teler ontleed volgens één van onze twee standaardmethoden.

  • De methode ‘BDB’ geeft het beste verband tussen de toegediende hoeveelheden meststoffen en de gehalten aan N, P, K, Mg en Ca. Resultaten zijn beschikbaar drie dagen na de aankomst van het staal.
  • Voor wie snelheid verkiest boven absolute precisie is er de ‘1-1,5 volume’ methode, waarbij alle voedingselementen worden gemeten in een waterig extract. Indien het staal ons laboratorium bereikt voor 9 u, worden de resultaten de dag zelf nog verstuurd.

Klik hier voor een bestelling potgrondanalyse en -advies of voor vragen hieromtrent .