MILIEUSCREENING voor een gezonde tuinbodem
Minimize

De Bodemkundige Dienst van België voert al meer dan 70 jaar onderzoek naar bodemvruchtbaarheid en heeft al 10-tallen jaren ervaring met adviesverlening hierin. Daarnaast voeren we ook onderzoek uit naar verontreiniging in Belgische bodems.

Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, hierdoor beïnvloeden we de bodemkwaliteit. Het bewustzijn over milieuverontreiniging en specifiek bodemverontreiniging groeit met de jaren. In de praktijk zien we een toenemende vraag naar milieuscreeningen van de Belgische tuinen. Dit gaat om moestuinen, maar ook siertuinen of parken die voor het publiek toegankelijk zijn, kunnen onderzocht worden naar bodemverontreinigingen.

Daarom lanceert de Bodemkundige Dienst van België het milieudoosje. Hiermee kan u op een eenvoudige manier nagaan of uw tuin geschikt is voor spelende kinderen of voor de aanleg van een moestuin. We leggen net zoals het tuindoosje uit hoe u een representatief staal kan nemen. Ons labo analyseert vervolgens het staal op een aantal mogelijke verontreinigingen en wij leveren u een aangepast advies voor uw tuin. We bieden twee pakketten aan:

  1. Pakket 1 Tuin: Algemene screening naar verontreiniging (pH, grondsoort, organisch materiaal, zware metalen, minerale olie en PAK's)

    • Optioneel kan bijkomend ook cyanide en PCB geanalyseerd worden (na bestelling van dit doosje krijgt u bij het invullen van de vragenlijst de kans deze parameters bij te bestellen)

  2. Pakket 2 kippenren: Screening van de kippenren (PCB's)

Indien u een algemene screening wenst van uw moestuin/siertuin/speelgazon, raden we aan om het eerste pakket te bestellen. Indien u specifiek wilt nagaan of de bodem van uw kippenren geschikt is, raden we aan om pakket 2 te bestellen.

Deze screening is niet van toepassing op asbestverdacht of -houdende grond.

Indien u graag ook de bodemvruchtbaarheid laat bepalen verwijzen we jullie door naar het tuindoosje (lees meer hier). Bij het tuindoosje zit ook de optie om zware metalen te laten analyseren. Wenst u enkel een screening naar verontreiniging in uw tuin kan u via onderstaande een doosje bestellen. Dit kan u ophalen in een van onze kantoren (Roeselare of Heverlee) of wordt u per post verzonden.

  • Pakket 1 Tuin: Algemene screening (pH, grondsoort, organisch materiaal, zware metalen, PAK's en minerale olie): 76.84 euro (incl. btw)

  • Pakket 2 Kippenren: PCB’s: 76.84 euro (incl. btw)

Meer instructies omtrent de staalname en de mogelijke verontreiniging vindt u terug in het boekje dat aangeleverd wordt met het milieudoosje. Op basis van dit boekje vragen wij u ook om een vragenlijst in te vullen om een gepersonaliseerd advies voor uw tuin te kunnen opstellen.Klik hier voor een bestelling te plaatsen of voor vragen hieromtrent .