KEMA voor de glastuinbouw
Tomaten

KEMA staat voor Kontrole en Evolutie van de Mineralen en hun Accumulatie en werd speciaal ontwikkeld voor de glastuinbouw. Het is een verfijning van onze standaardgrondontleding en biedt de tuinbouwers de extra informatie die nodig is om topkwaliteit te produceren.

De bijkomende bepaling van wateroplosbare stikstof laat toe de stikstofbemesting met een hogere nauwkeurigheid toe te dienen. Ook wordt de zoutconcentratie bepaald. Het bemestingsadvies kan gegeven worden als strooiadvies of als fertigatieadvies. Bij het fertigatieadvies wordt niet alleen rekening gehouden met de niveaus en met de onderlinge verhoudingen van de voedingselementen in de bodem, maar ook met de chemische samenstelling van het aanmaakwater. Het weergeven van de ontledingsuitslagen in mg/liter grond vergemakkelijkt de vergelijking van de resultaten van verschillende serres.

Ons net van vaste staalnemers staat borg voor een correcte staalname. De adviezen worden drie werkdagen na de aankomst van het staal verstrekt. Dit maakt de KEMA-ontleding dé methode om de plantenvoeding van teelten onder glas snel en nauwkeurig bij te sturen.

Klik hier voor een bestelling KEMA-analyse en -advies of voor vragen hieromtrent .