Drinkwateranalyse voor paarden

De dagelijkse waterbehoefte van een paard ligt tussen de 20 en 80 liter. De waterbehoefte van een pony ligt rond de 25 liter per dag.

Dagelijks verliest een paard grote hoeveelheden water o.a. door zweten en het uitscheiden van mest en urine. Het is dus belangrijk dat paarden altijd over voldoende vers drinkwater beschikken. De dagelijkse behoefte aan water is o.a. afhankelijk van de grootte van het dier, afhankelijk van de te leveren inspanningen, de samenstelling van het voer (sommige voeders zoals vers gras bevatten tot 80%), de buitentemperatuur.

Het optreden van ziekteverschijnselen zoals spijsverteringsstoornissen, vergiftiging, het plots niet meer willen drinken of veel minder drinken door de dieren kan ook zijn oorsprong vinden in een verandering van de kwaliteit van het water. Water is ook een leverancier van noodzakelijke voedingsstoffen zoals mineralen en spoorelementen.

Staalname en ontleding van het water

De Bodemkundige Dienst van België is erkend en geaccrediteerd laboratorium voor de staalname en analyses van water. Een staalname moet steeds uitgevoerd worden volgens een duidelijk werkvoorschrift. Dit houdt in een staalname in zuivere omstandigheden (ontsmetten staalnamepunt), het gebruiken van de juiste recipiënten afhankelijk van de te analyseren parameters, koel bewaren en binnen 24 uur analyseren. Wij beschikken over gans het land over erkende staalnemers.

De Bodemkundige Dienst heeft verschillende analysepakketten samengesteld waaronder:

Bacteriologische analyse: bepaling van het totaal kiemgetal 22°C, het totaal kiemgetal 37°C, Colibacteriën, Enterococcen, E.Coli

Chemische analyse: pH, EC, chloride, ammonium, nitraat, nitriet, sulfaat, calcium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, koper, zink, ijzer, mangaan, alkaliniteit, totale hardheid, oxydeerbaarheid, ijzer II en ijzer III

Klik hier voor een bestelling van staalname en analyse. De staalnemer zal u contacteren voor een afspraak.

Klik hier voor meer informatie.

Bij de analyseuitslag wordt steeds een beoordeling geven t.o.v. de bestaande normen.