De Bodemkundige Dienst van België is sinds 1998 geaccrediteerd door BELAC, het Belgische Accreditatieorganisme.
Kwaliteit is dan ook de cultuur van de Bodemkundige Dienst van België. Iedereen doet de grootste inspanning om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, om de normen strikt na te leven, om de processen voortdurend te verbeteren en om de specificaties uit te breiden. Het is onze topprioriteit om uit te blinken in een uitstekende service. Dank zij deze nauwgezetheid weet de Bodemkundige Dienst haar verschillende erkenningen te bevestigen en uit te breiden.