Onze onderzoeksafdeling werd gecertificeerd met het ISO9001:2015 label door KIWA. Dit betekent dat onze onderzoeksafdeling voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering in haar dagelijkse werking en meer specifiek in de project-, studie en proefveldwerking.

Door het gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem worden alle procedures, werkvoorschriften, eindrapporten, verslaggevingen, enz. vastgelegd. Dit maakt herhaalbaarheid en naspeurbaarheid mogelijk.

Dit kwaliteitslabel beschouwen wij als een erkenning en een beloning van onze inspanningen om zowel onze proefveldwerking als onze projectwerking op een gestructureerde, geüniformiseerde, transparante én traceerbare manier uit te voeren.

Wij zijn ervan overtuigd hiermee het vertrouwen van onze opdrachtgevers te kunnen bevestigen en zelfs een meerwaarde op deze manier te kunnen bieden. Deze certificatie kan beschouwd worden als een garantie voor de toekomst.

Certificaat

ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat volgens de norm NBN-EN-ISO 9001:2015)
Toepassingsgebied: Project-, studie- en proefveldwerking

certificaat ISO 9001 (pdf)