Certalent is een onafhankelijke afdeling binnen de Bodemkundige Dienst van België die zorgt voor de keuring en certificatie van land- en tuinbouwbedrijven.

Om een correcte werking te verzekeren staat Certalent onder toezicht van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (BELAC) die nagaat of er volledig gewerkt wordt volgens de internationale normen ISO 17020 (voor keuringsinstellingen) en EN ISO/IEC 17065 (voor certificatie van producten). Het voldoen aan deze twee normen resulteerde dan ook in het behalen van een accreditatie, die staat voor het garanderen van de kwaliteit van onze certificatie-activiteiten.

Accreditatie

Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Accreditatie volgens de normen:NBN EN ISO/IEC 17020 (als type A instelling) en NBN EN ISO/IEC ISO17065
BELAC-accreditatie onder het nummer 127-INSP:
BELAC-accreditatie onder het nummer 127-PROD:

Erkenningen

Federaal

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

FAVV gids G-040, G-033 en G-043 (pdf) :
  • erkende certificerings-/keuringsinstelling om op te treden in het kader van validatie van autocontrolesystemen voor gids G-040 'Sectorgids autocontrole voor primaire productie'.
  • erkende certificerings-/keuringsinstelling om op te treden in het kader van validatie van autocontrolesystemen voor gids G-033 'Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie'.
  • erkende certificerings-/keuringsinstelling om op te treden in het kader van validatie van autocontrolesystemen voor gids G-043 'Generische autocontrolegids voor de groothandel in niet-eetbare tuinbouwproductie'
Gewestelijk: Vlaanderen

Departement Omgeving, Natuur en Landbouw

IPM-erkenning Vlaanderen (pdf):
  • erkend controleorgaan voor de controle van de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.
  • erkend controleorgaan voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (operatornummer: 49306).

Gewestelijk: Wallonië

  • erkend controleorgaan voor de controle van de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.