klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Certalent Accréditation et Agréments
Minimize

Certalent is een onafhankelijke afdeling binnen de Bodemkundige Dienst van België die zorgt voor de keuring en certificatie van land- en tuinbouwbedrijven.

Om een correcte werking te verzekeren staat Certalent onder toezicht van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (BELAC) die nagaat of er volledig gewerkt wordt volgens de internationale normen ISO 17020 (voor keuringsinstellingen) en EN ISO/IEC 17065 (voor certificatie van producten). Het voldoen aan deze twee normen resulteerde dan ook in het behalen van een accreditatie, die staat voor het garanderen van de kwaliteit van onze certificatie-activiteiten.

Accréditations

Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Accréditation selon les normes:NBN EN ISO/IEC 17020 (type A) et NBN EN ISO/IEC ISO17065

BELAC-accréditation 127-INSP:
BELAC-accréditation 127-PROD:
toepassingsgebied 127-PROD UG21 (pdf)

Agréments

Fédéral

Agrément AFSCA pour les guides G-040 et G-033 (pdf):

 • Organisme de certification/inspection agréée pour faire des inspections concernant le Guide G-040 ‘Guide sectoriel pour la production primaire’ (=CI-013).
  Dates d'octroi: 03.08.2012; 26.09.2013, 14.10.2016
  Validité: 06.11.2019
 • Organisme de certification/inspection agréée pour faire des inspections concernant le Guide G-033 ‘Guide autocontrôle des entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles pour la production primaire végétale’ (=CI-013).
  Dates d'octroi: 18.09.2009, 16.07.2010, 26.09.2013, 14.10.2016
  Validité: 06.11.2019
Régional

Régional: Flandre

Agrément IPM Flandre (pdf):
 • organisme de contrôle agréé relatif à la lutte intégrée contre les ennemis de culture

Régional: Wallonie
Agrément IPM Wallonie (pdf):
 • organisme de contrôle agréé relatif à la lutte intégrée contre les ennemis de culture
Visiteurs aujourd'hui: 9854   Nombre de visiteurs actuellement on-line: 115