Certalent is een onafhankelijke afdeling binnen de Bodemkundige Dienst van België die zorgt voor de keuring en certificatie van land- en tuinbouwbedrijven.

Om een correcte werking te verzekeren staat Certalent onder toezicht van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (BELAC) die nagaat of er volledig gewerkt wordt volgens de internationale normen ISO 17020 (voor keuringsinstellingen) en EN ISO/IEC 17065 (voor certificatie van producten). Het voldoen aan deze twee normen resulteerde dan ook in het behalen van een accreditatie, die staat voor het garanderen van de kwaliteit van onze certificatie-activiteiten.

Accréditations

Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Accréditation selon les normes:NBN EN ISO/IEC 17020 (type A) et NBN EN ISO/IEC ISO17065

BELAC-accréditation 127-INSP:
BELAC-accréditation 127-PROD:
toepassingsgebied 127-PROD UG22 (pdf)

Agréments

Fédéral

Agrément AFSCA pour les guides G-040 et G-033 (pdf) :

  • erkende certificerings-/keuringsinstelling om op te treden in het kader van validatie van autocontrolesystemen voor gids G-040 'Sectorgids autocontrole voor primaire productie'.
  • erkende certificerings-/keuringsinstelling om op te treden in het kader van validatie van autocontrolesystemen voor gids G-033 'Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie'.
Régional

Régional: Flandre

Agrément IPM Flandre (pdf):
  • organisme de contrôle agréé relatif à la lutte intégrée contre les ennemis de culture

Régional: Wallonie
Agrément IPM Wallonie (pdf):
  • organisme de contrôle agréé relatif à la lutte intégrée contre les ennemis de culture