De meeste uitgaven van de Bodemkundige Dienst van België zijn verkrijgbaar op aanvraag. Klik hier voor de prijslijst en om een Bestelling door te geven.

 • 30 jaar irrigatieproeven bij de Bodemkundige Dienst van België. Vaerten J., Janssens P., Elsen A., Elsen F., Vandendriessche H. (2019) Bodemkundige Dienst van België .
 • Bodemkundige Dienst van België - Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015) - Bijlage Historische tijdreeksen. Vandendriessche H., Tits M., Boon W., Vogels N., Bries J., Elsen A. (2016) Bodemkundige Dienst van België .
 • Bodemkundige Dienst van België - Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015). Vandendriessche H., Tits M., Boon W., Vogels N., Bries J., Elsen A. (2016) Bodemkundige Dienst van België , 156 pp.
 • Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk (2012-2015). Tits M., Elsen A., Deckers S., Boon W., Bries J., Vandendriessche H. (2016) Bodemkundige Dienst van België , 218 pp.
 • Bodemvruchtbaarheid van tuinen en openbaar groen (2009-2015). Tits M., Elsen A., Deckers S., Bries J., Dewaelheyns V., Vandendriessche H. (2015) Bodemkundige Dienst van België , 117 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2008-2011). Maes S., Elsen A., Tits M., Boon W., Deckers S., Bries J., Vogels N., Vandendriessche H. (2012) Bodemkundige Dienst van België , 198 pp.
 • STUDIE Bodemerosie en overstromingen. Leerkrachtenhandleiding. De Leenheer E., van Lint W., Minnoye J., Wouters J., Baert T., Lequet C., Vanspringel B., Vanermen C., De Keyser D., van Dessel K., van der Star A., Swerts M. (2011) Bodemkundige Dienst van België , mei 2011, 37 pp.
 • Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit. Handboek bij het lessenpakket. Tits M., Odeurs W., Elsen A., Vandendriessche H. (2011) Bodemkundige Dienst van België , mei 2011, 120 pp.
 • Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit. Leerlingenboek bij het lessenpakket. Odeurs W., Tits M., Elsen A., Vandendriessche H. (2011) Bodemkundige Dienst van België , mei 2011, 134 pp.
 • Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting. Handboek bij het lessenpakket. Elsen A., Tits M., Vandendriessche H. (2010) Bodemkundige Dienst van België , mei 2010, 61 pp.
 • Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting. Werkboek bij het lessenpakket. Elsen A., Tits M., Vandendriessche H. (2010) Bodemkundige Dienst van België , mei 2010, 44 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse tuinen (1989-2009). Deckers S., Ver Elst P., Bries J., Vandendriessche H. (2010) Bodemkundige Dienst van België , februari 2010, 49 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse paardenweiden (1989-2009). Deckers S., Ver Elst P., Bries J., Vandendriessche H. (2010) Bodemkundige Dienst van België , februari 2010, 41 pp.
 • Groenbemesters en nitraatresidu. Hermans I., Elsen A., Bries J. (2010) Bodemkundige Dienst van België , januari 2010, 42 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007). Boon W., Ver Elst P., Deckers S., Vogels N., Bries J., Vandendriessche H. (2009) Bodemkundige Dienst van België , februari 2009, 149 pp.
 • De mestwegwijzer. Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België. Coppens G., Vandendriessche H., Moens W., Bries J. (2009) Bodemkundige Dienst van België , februari 2009, 95 pp.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (2000-2003). Vanden Auweele W., Boon W., Bries J., Coppens G., Deckers S., Elsen F., Mertens J., Vandendriessche H., Ver Elst P., Vogels N. (2004) Bodemkundige Dienst van België , 138 pp.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1996-1999). Vanongeval L., Bries J., Meykens J., Boon W., Vandendriessche H., Geypens M. (2000) Bodemkundige Dienst van België , 114 pp.
 • EPIPRE-BDB.96. Beredeneerde ziektebestrijding in wintertarwe. Vandendriessche H., De Wijngaert K., Hendrickx G. (1996) Eds. M. Geypens en E. Smeets. Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België , p. 125.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1992-1995). Bodemvruchtbaarheidstoestand en bemestingsadviezen per teelt. Vanongeval L., Ver Elst P., Boon W., Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1996) Bodemkundige Dienst van België , 104 pp.
 • Bouwlaagonderzoek op macronutriënten en spoorelementen in akkerbouw, weiland en groentetuinen uit de provincie West-Vlaanderen. Geypens M., Vanongeval L., Vandendriessche H. (1995) Bodemkundige Dienst van België , 91 pp.
 • Bouwlaagonderzoek op micronutriënten en spoorelementen in akkerbouw, weiland en groentetuinen in West-Vlaanderen. Steekproefonderzoek op basis van bouwlaagmonsters 1988. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1994) 90 pp.
 • Duurzame landbouw in Limburg: een voortdurende uitdaging. Lavigne J.P., Peeters A., Geypens M., Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Deckers S., Hendrickx G., Palmans P. (1993) Provinciale Landbouwdienst Limburg en Bodemkundige Dienst van België , 22 pp.
 • Inzaaien van bodembedekkers in de maïs, proeven 1991. Vandendriessche H., Geypens M., Billiau K. (1993) Bodemkundige Dienst van België , augustus 1993, 43 pp.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Vlaamse akkerbouw- en weilandareaal 1989-1991. Hendrickx G., Boon W., Bries J., Kempeneers L., Vandendriessche H., Deckers S., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , december 1992, 143 pp.
 • Bemesting van silo- en korrelmaïs. Vandendriessche H. (1989) Bodemkundige Dienst van België , januari 1989, p. 10.
 • De landbouweconomische waarde van drijfmest. Vandendriessche H. (1989) Bodemkundige Dienst van België , januari 1989, p. 9.
 • Sporenelementen in verband tot grond en landbouwteelten. Stenuit D., Piot R. (1961) Bodemkundige Dienst van België , pp. 235-247.
 • Mangaangebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij land- en tuinbouwgewassen. Stenuit D., Piot R. (1960) Bodemkundige Dienst van België , 44 pp.
 • Het bekalkingsvraagstuk van onze Belgische gronden. Anon. (1950) Bodemkundige Dienst van België , 18 pp.
 • Le problème du chaulage des sols belges. Anon. (1950) Service Pédologique de Belgique , 16 pp.
 • De vruchtbaarheidstoestand en meststoffenbehoefte van de Belgische gronden. Baeyens J., Stenuit D. (1948) Bodemkundige Dienst van België te Heverlee (Leuven) , 112 pp.