klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Editions de la SPB
Minimize

De meeste uitgaven van de Bodemkundige Dienst van België zijn verkrijgbaar op aanvraag. Klik hier voor de prijslijst en om een Bestelling door te geven.

 • STUDIE Bodemerosie en overstromingen. Leerkrachtenhandleiding. De Leenheer, E.; van Lint, W.; Minnoye, J.; Wouters, J.; Baert, T.; Lequet, C.; Vanspringel, B.; Vanermen, C.; De Keyser, D.; van Dessel, K.; van der Star, A.; Swerts, M. Bodemkundige Dienst van België. mei 2011. 37 pp.
 • Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit. Handboek bij het lessenpakket. Tits, M.; Odeurs, W.; Elsen, A.; Vandendriessche, Hilde. Bodemkundige Dienst van België. mei 2011. 120 pp.
 • Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit. Leerlingenboek bij het lessenpakket. Odeurs, W.; Tits, M.; Elsen, A.; Vandendriessche, Hilde. Bodemkundige Dienst van België. mei 2011. 134 pp.
 • Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting. Handboek bij het lessenpakket. Elsen, Annemie; Tits, Mia; Vandendriessche, Hilde. Bodemkundige Dienst van België. mei 2010. 61 pp.; 44 pp.
 • Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting. Werkboek bij het lessenpakket. Elsen, Annemie; Tits, Mia; Vandendriessche, Hilde. Bodemkundige Dienst van België. mei 2010. 44 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse tuinen (1989-2009). Deckers, S.; Ver Elst, P.; Bries, J.; Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. februari 2010. 49 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse paardenweiden (1989-2009). Deckers, S.; Ver Elst, P.; Bries, J.; Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. februari 2010. 41 pp.
 • Groenbemesters en nitraatresidu. Hermans, I.; Elsen, A.; Bries, J. Bodemkundige Dienst van België. januari 2010. 42 pp.
 • Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007). Boon, W.; Ver Elst, P.; Deckers, S.; Vogels, N.; Bries, J.; Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. februari 2009. 149 pp.
 • De mestwegwijzer. Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België. Coppens, G.; Vandendriessche, H.; Moens, W.; Bries, J. Bodemkundige Dienst van België. februari 2009. 95 pp.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (2000-2003). Vanden Auweele, W.; Boon, W.; Bries, J.; Coppens, G.; Deckers, S.; Elsen, F.; Mertens, J.; Vandendriessche, H.; Ver Elst, P.; Vogels, N. Bodemkundige Dienst van België. 2004. 138 p.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1996-1999). Vanongeval, L.; Bries, J.; Meykens, J.; Boon, W.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. Bodemkundige Dienst van België. 2000. 114 p.
 • EPIPRE-BDB.96. Beredeneerde ziektebestrijding in wintertarwe. Vandendriessche, H.; De Wijngaert, K.; Hendrickx, G. Eds. M. Geypens en E. Smeets. Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België. 1996. p. 125
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1992-1995). Bodemvruchtbaarheidstoestand en bemestingsadviezen per teelt. Vanongeval, L.; Ver Elst, P.; Boon, W.; Bries, J.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. Bodemkundige Dienst van België. 1996. 104 p.
 • Bouwlaagonderzoek op macronutriënten en spoorelementen in akkerbouw, weiland en groentetuinen uit de provincie West-Vlaanderen. Geypens, M.; Vanongeval, L.; Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. 1995. pp. 91
 • Bouwlaagonderzoek op micronutriënten en spoorelementen in akkerbouw, weiland en groentetuinen in West-Vlaanderen. Steekproefonderzoek op basis van bouwlaagmonsters 1988. Vanongeval, L.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. 1994. 90 p.
 • Duurzame landbouw in Limburg: een voortdurende uitdaging. Lavigne, J.P.; Peeters, A.; Geypens, M.; Vandendriessche, H.; Bries, J.; Smeets, E.; Deckers, S.; Hendrickx, G.; Palmans, P. 1993. Een uitgave van de Provinciale Landbouwdienst Limburg en de Bodemkundige Dienst van België, 22 pp.
 • Inzaaien van bodembedekkers in de maïs, proeven 1991. Vandendriessche, H.; Geypens, M.; Billiau, K. Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België. augustus 1993. 43 p.
 • De chemische bodemvruchtbaarheid van het Vlaamse akkerbouw- en weilandareaal 1989-1991. Hendrickx, G.; Boon, W.; Bries, J.; Kempeneers, L.; Vandendriessche, H.; Deckers, S.; Geypens, M. Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België. december 1992. 143 p.
 • Bemesting van silo- en korrelmaïs. Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. januari 1989. p. 10
 • De landbouweconomische waarde van drijfmest. Vandendriessche, H. Bodemkundige Dienst van België. januari 1989. p. 9
 • Sporenelementen in verband tot grond en landbouwteelten. Stenuit, D.; Piot, R. Bodemkundige Dienst van België. 1961. pp. 235-247
 • Symptômes de carence et de toxicité en manganèse chez les plantes agricoles et horticoles. Stenuit, D.; Piot, R. Service Pédologique de Belgique. 1960. 44 pp.
 • Het bekalkingsvraagstuk van onze Belgische gronden. Anon. Bodemkundige Dienst van België. 1950. 18 pp.
 • Le problème du chaulage des sols belges. Anon. Service Pédologique de Belgique. 1950. 16 pp.
 • De vruchtbaarheidstoestand en meststoffenbehoefte van de Belgische gronden. Baeyens, J.; Stenuit, D. 1948. Bodemkundige Dienst van België te Heverlee (Leuven). 112 pp.
Visiteurs aujourd'hui: 873   Nombre de visiteurs actuellement on-line: 24