2012

  • Langetermijnpercelen. Janssens P., Bries J., Elsen F. (2012) Bodembreed Interreg , eindrapport, januari 2012, 62 pp.

2011

  • Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm. Fase 2: Bepalen en evalueren van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater; Fase 3: Voorstel van nitraatstikstofresidunormen in functie van de bekomen procesfactoren. Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken P., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J. (2011) Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich , eindrapport Fase 2 en 3, maart 2011, 211 pp.
  • Establishment and followup of a monitoring network of farms to assess the impact of derogation on the water quality. Vandervelpen D., Van Overtveld K., Tits M., Peeters L., Elsen A., Bries J., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Diels J., Vandendriessche H. (2011) Study carried out under the authority of the Flemish Land Agency by the Soil Service of Belgium and the Department of Earth and Environmental Science (K.U.Leuven) , final report, 204 pp.
  • Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm. Fase 1: Statistische analyse van de beschikbare nitraatresidumetingen van de VLM. Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken P., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J. (2011) Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich , eindrapport Fase 1, 28 februari 2010, 152 pp.

2009

2008

  • Adaptatiemogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan klimaatverandering. Gobin A., Van De Vreken P., Van Orshoven J., Keulemans W., Geerts R., Diels R., Gulinck H., Hermy M., Raes D., Boon W., Muys B., Mathijs E. (2008) Klimaatpark Arenberg, SADL, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie , 129 pp.

2006

. Elsen F., Ghesquiere U., Deproost P., Ceustermans N., Spiessens K., Pollet S., Callens D. (2006) Onderzoek uitgevoerd door BDB, PCG, POVLT in opdracht van IWT Vlaanderen .

2005

2002

. Deproost P., Elsen F., Ceustermans N., Callens D. (2002) Onderzoek uitgevoerd door BDB, BVA, POVLT in opdracht van MML Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling , 56 pp.

2001

. Deproost P., Elsen F., Vanongeval L., Geypens M. (2001) Onderzoek uitgevoerd door BDB in opdracht van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG6, Brussel , 86 pp.

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1974

1964

1960