2012

 • Langetermijnpercelen. Janssens P., Bries J., Elsen F. (2012) Bodembreed Interreg , eindrapport, januari 2012, 62 pp.

2011

 • Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm. Fase 2: Bepalen en evalueren van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater; Fase 3: Voorstel van nitraatstikstofresidunormen in functie van de bekomen procesfactoren. Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken P., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J. (2011) Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich , eindrapport Fase 2 en 3, maart 2011, 211 pp.
 • Establishment and followup of a monitoring network of farms to assess the impact of derogation on the water quality. Vandervelpen D., Van Overtveld K., Tits M., Peeters L., Elsen A., Bries J., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Diels J., Vandendriessche H. (2011) Study carried out under the authority of the Flemish Land Agency by the Soil Service of Belgium and the Department of Earth and Environmental Science (K.U.Leuven) , final report, 204 pp.
 • Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm. Fase 1: Statistische analyse van de beschikbare nitraatresidumetingen van de VLM. Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken P., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven J., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J. (2011) Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich , eindrapport Fase 1, 28 februari 2010, 152 pp.

2009

2008

 • Adaptatiemogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan klimaatverandering. Gobin A., Van De Vreken P., Van Orshoven J., Keulemans W., Geerts R., Diels R., Gulinck H., Hermy M., Raes D., Boon W., Muys B., Mathijs E. (2008) Klimaatpark Arenberg, SADL, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie , 129 pp.

2006

2005

 • Addressing phosphorus related problems in farm practice . Bomans E., Fransen K., Gobin A., Mertens J., Michiels P., Vandendriessche H., Vogels N. (2005) Final report to the European Commission, Bodemkundige Dienst van België , 283 pp.

2002

2001

1997

 • Demonstratieproeven verminderd gebruik van meststoffen te Tienen. Verslag werking 1996. Bries J., Coppens G., Vanongeval L., Geypens M. (1997) EG-verordening 2078/92 , 53 pp.
 • Proefplatform akkerbouwteelten te Velm Platform 1996. Geypens M., Bries J., Vanongeval L., Coppens G. (1997) EG-verordening 2078/92 , 85 pp.

1996

 • Agricultural nutrient balances for the OECD countries. Vanongeval L., Bomans E., Vandendriessche H., Geypens M. (1996) Bodemkundige Dienst van België , rapport 96/00/09, 44 pp.
 • Development of an indicator of Agricultural Soil Quality. Bomans E., Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1996) Bodemkundige Dienst van België , rapport 96/00/08, 20 pp.
 • Fungicidenproeven Wintertarwe 1995-1996. Vogels N., Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1996) Bodemkundige Dienst van België , rapport, 41 pp.
 • Vermesting. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1996) In Verbruggen A. (red.) Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 1996. Leren om te keren. Garant , pp. 421-428.

1995

 • Maladies du froment. Analyse financière de la lutte 1994-1995. Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M. (1995) Bodemkundige Dienst van België , rapport, 29 pp.
 • Résultats de la campagne 1995. Smeets E., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1995) Bodemkundige Dienst van België , rapport, 32 pp.
 • Vergelijking van twee soorten N-P-K-meststoffen. Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M. (1995) Bodemkundige Dienst van België , rapport, 10 pp.

1994

 • Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1994) Bodemkundige Dienst van België , onderzoeksopdrachten nr. 9200517 en nr. 9200518, maart 1994, eerste tussentijds rapport, 29 pp.
 • Comité voor Toegepaste Bodemkunde (1993- 1995). Sectie 1. BDB. Stand van het onderzoek 1993-1994. Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Vanongeval L., Geypens M. (1994) Bodemkundige Dienst van België , rapport juli 1994, 160 pp.
 • Milieu- en natuurrapport Vlaanderen Deel III. 3. Vermesting. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M., Rutten J., Rombouts R. (1994) Bodemkundige Dienst van België , Wetenschappelijk rapport.
 • Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid. Tussentijds verslag 3e biënnale. Hendrickx G., Geypens M. (1994) I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem , sectie 4, periode 1991-1995, 28 pp.
 • Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1994) Bodemkundige Dienst van België , rapport, september 1994, 21 pp.
 • Project Bodemonderzoek (level I) in het Paneuropees meetnet voor de bosvitalitietsinventaris. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1994) Bodemkundige Dienst van België , Rapport, sept 1994, 7 pp.

1993

 • Project bodemonderzoek (level 1) in het paneuropees meetnet voor de bosvitaliteitsinventaris. Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M. (1993) Onderzoeksopdracht nr. BNO/BOSBODEM/5/1993 , Verslag, 45 pp.
 • Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw. Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1993) Bodemkundige Dienst van België , Eindrapport deel 3, 112 pp.
 • Epipre: praktijkresultaten 1992 en perspectieven voor 1993. Smeets E., De Wyngaert K., Hendrickx G., Geypens M., Bries J., Vandendriessche H. (1993) Bodemkundige Dienst van België , 11 pp.
 • GFT-compost in de akkerbouw. Eindrapport voor Vlaco. Bries J., Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M. (1993) Bodemkundige Dienst van België , 37 pp.
 • Invloed van de bemesting en de beregening op de kwaliteit van de aardappelen (p. 115). II. Beheersing van de nitraatuitspoeling door alternatieve technieken (p. 70) Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Elsen F., Geypens M. (1993) Conventie IWONL 1991-1993. Bodemkundige Dienst van België , Eindrapport, maart 1993.
 • Minerale bemesting van de suikerbiet: bemestingsstrategie. Proefvelden 1992 te Bierbeek en Kerkom. Vanongeval L., Geypens M., Vandendriessche H., Bries J. (1993) Bodemkundige Dienst van België , Eindrapport voor Abipa, februari 1993, 43 pp.
 • Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid. Eindverslag 2e biënnale. Hendrickx G., Geypens M. (1993) I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem , sectie 5, periode 1991-1993, 43 pp.
 • Project Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Eindrapport. Vandendriessche H., Billiau K., Geypens M. (1993) Bodemkundige Dienst van België , maart 1993, 100 pp.
 • Stikstofbemesting van fructosecichorei. Onderzoek 1992. Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1993) Bodemkundige Dienst van België , Onderzoek 1992, 22 pp.
 • Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw. Eindrapport deel 2. Smeets E., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1993) Bodemkundige Dienst van België , 104 pp.

1992

 • Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw. Vandendriessche H., Bries J., Theunis J., Billiau K., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , Eindrapport deel 2, 104 pp.
 • Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw. Vandendriessche H., Bries J., Theunis J., Billiau K., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , Eindrapport deel 1, 212 pp.
 • Demonstratie van de bruikbaarheid van GFT-compost in de akkerbouw. Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , rapport, november 1992, 24 pp., bijlage 4 pp.
 • Epipre: Praktijkresultaten 1991 en perspectieven voor 1992. Vandendriessche H., De Wyngaert K., Geypens M., Bries J., Kempeneers L., Smeets E., Hendrickx G. (1992) Bodemkundige Dienst van België , 11 pp.
 • Epipre: Résultats de la campagne 1991, perspectives pour 1992. Vandendriessche H., De Wyngaert K., Deckers S., Geypens M., Daubresse Ph., Bries J., Kempeneers L., Smeets E., Hendrickx G. (1992) Service Pédologique de Belgique , 11 pp.
 • Investigation of the influence of KEMIDIN on the yield and quality of potatoes on an irrigated sandy soil. Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1992) Soil Service of Belgium , report, 31 pp.
 • Maïs met groenbemesters in onderzaai 1990. Vandendriessche H., Geypens M., Bries J., Billiau K. (1992) Bodemkundige Dienst van België , juli 1992, 42 pp.
 • Onderzoek 91-92. Deel 1: Invloed van de bemesting en de beregening op de kwaliteit van aardappelen. Deel2: Beheersing van de nitraatuitspoeling door alternatieve technieken. Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , rapport aug.1992, CTB, sectie1, BDB, 110 pp.
 • Onderzoek van het effect van de stikstofbemesting bij koolzaad. Proefveld op leem te Geetbets 1992. Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België , rapport augustus 1992r 15 pp., bijlage 4 pp.
 • Rapport de l'essai comparatif entre differents types de chaux. Bries J., Billiau K., Vandendriessche H., Daubresse P. (1992) S.P.B. , avril 1992, 14 pp.
 • Stikstofbemesting van fructosecichorei. Onderzoek 1991. Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1992) Bodemkundige Dienst van België ,Rapport, mei 1992, 18 pp.

1991

 • De stikstofbemesting van aardappelen in funktie van de opbrengst, de kwaliteit en het leefmilieu. Deel I van de onderzoeksresultaten 1989-1991. Bries J., Vandendriessche H., Geypens M. (1991) Comité voor Toegepaste Bodemkunde Sectie Bodemkundige Dienst van België. Bodemkundige Dienst van België , december 1991, pp. 314.
 • Rapport de l'essai comparatif entre engrais organiques et mineraux sur gazon. Trappeniers G., Bries J., Vandendriessche H., Daubresse P. (1991) Service Pédologique de Belgique , avril 1991.

1990

 • Epipre, Bilan de la campagne Epipre 1991, perspectieven pour 1991. Vandendriessche H., De Wijngaert K., Geypens M., Bries J., Daubresse P., Hendrickx G. (1990) Service Pédologique de Belgique , novembre 1990, 11 pp.
 • Epipre, Praktijkresultaten 1989, perspectieven voor 1990. Vandendriessche H., De Wijngaert K., Deckers S., Geypens M., Bries J., Hendrickx G. (1990) Bodemkundige Dienst van België , 11 pp.
 • Epipre, Praktijkresultaten 1990, perspectieven voor 1991. Vandendriessche H., De Wijngaert K., Geypens M., Bries J., Hendrickx G. (1990) Bodemkundige Dienst van België , november 1990, 11 pp.
 • Investigation of the influence of sulphur and sulphur containing nitrogen fertilizers on the growth, development, yield and chemical composition of rapeseed on a lime soil. Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1990) Soil Service of Belgium , 41 pp.
 • Stikstofbemesting op spinazie. Onderzoek in 1990. Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1990) Bodemkundige Dienst van België , oktober 1990, 15 pp.

1989

 • Epipre. Praktijkresultaten 1988, Perspectieven voor 1989. Vandendriessche H., Geypens M., Boon H. (1989) Bodemkundige Dienst van België , februari 1989, 9 pp.
 • Investigation of the influence of different nitrogen containing fertilizers on the yield and quality of winter wheat on a sandy loam and on a lime soil. Vandendriessche H., Bries J., Geypens M. (1989) Soil Service of Belgium , 117 pp.
 • Stikstofbemesting van spruitkool op leemgrond. Onderzoek 1987. Vandendriessche H., Geypens M., Boon R., Deventer J. (1989) Bodemkundige Dienst van België , juli 1989, 55 pp.

1974

1964

1960