De verscheidenheid van het toegepast wetenschappelijk onderzoek kan het best geïllustreerd worden aan de hand van de opsomming van enkele onderzoeksopdrachten van de laatste jaren.

Bodem en bemesting

Irrigatie

Verzuring

Beleidsondersteuning

Analysetechnieken