Proefveldbezoek vroeger Proefaanleg vroeger Laboratorium vroeger Bemesting Staalnemer Laboratorium Gebouw en wagens

Geschiedenis

Tijdens het interbellum legde de Leuvense professor Baeyens de basis voor het agrarisch bodemonderzoek. Met de financiële steun van het toenmalige Ministerie voor Koloniën stak de bodemkundige zijn neus in de Congolese grond. De resultaten inspireerden het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek om eind 1937 een werkingstoelage toe te kennen aan het Bodemkundig Station van de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens de eerste tien jaar ontleedden de pionierende bodemonderzoekers 130.000 bodemmonsters. Dit monnikenwerk zorgde voor oogstvermeerderingen van 20 à 30 procent. Genoeg voor het Ministerie van Landbouw om na de Tweede Wereldoorlog mee zijn schouders te zetten onder de oprichting van de Bodemkundige Dienst.

Zo ontstond op 9 november 1945 de Bodemkundige Dienst van België als allereerste spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven. Doel was, om samen met de steun van de overheid, de land- en tuinbouwers bij te staan met wetenschappelijk gefundeerd bemestingsadvies op basis van bodemanalyse en proefveldonderzoek.

Sindsdien is de Bodemkundige Dienst van België uitgegroeid tot een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouwers, tuinbouwers, bedrijven en particulieren.

Anno 2015 is de Bodemkundige Dienst van België marktleider op het vlak van agrarisch bodemonderzoek, bemestingsadvisering, irrigatiesturing en mestanalyse. De vzw telt 120 medewerkers en heeft een omzet van 9,3 miljoen euro. Per jaar worden alleen al voor de landbouwsector zo’n 160.000 stalen genomen, waar telkens diverse analyses en adviezen aan vastgekoppeld worden. Ook in Frankrijk is de Bodemkundige Dienst reeds 40 jaar actief, via een samenwerkingsverband met Agro Conseil , een bedrijf van een Franse landbouwer die vanuit de praktijk overtuigd is van de bemestingsadviezen van de Bodemkundige Dienst. Voor de uitvoering van toegepast wetenschappelijk onderzoek kan de Bodemkundige Dienst rekenen op Vlaamse overheidsinstellingen, het IWT, de Europese Commissie, de Wereldbank en privé bedrijven.