Injectie van een proefveld
De Bodemkundige Dienst verbindt theorie en praktijk door de resultaten van zijn onderzoeken om te vormen tot bruikbare producten voor landbouwers, tuinbouwers of andere gebruikers.
De meeste producten van de Bodemkundige Dienst werden dan ook ontwikkeld uit eigen onderzoek, of zijn op punt gesteld door aanpassing van bestaande toepassingen. De BDB investeert constant in de verbetering en ontwikkeling van haar diensten en producten.

De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de BDB staat in contact met wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. Ze zorgt voor de verspreiding van vakkennis via voorlichtingsvergaderingen, studiedagen, proefveldbezoeken en wetenschappelijke artikels in vakbladen en tijdschriften.