De Bodemkundige Dienst van België is al sedert 1945 gespecialiseerd in bodem. Wij maken allerhande bodemrapporten, niet alleen voor de landbouw, maar ook in het kader van het bodemsaneringsdecreet, oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, de onderzoeken en technische verslaggeving in het kader van grondverzet, enz.
En dat bodem onze core business is kan u zien aan ons logo en hoort u in onze naam.

Wat stelt ons logo dan precies voor? Voor bodemanalysen en bemestingsadviezen, werken we vanzelfsprekend op perceelsniveau. Het heeft immers geen zin om mengstalen te nemen van meerdere percelen, want dan weet je niets, noch van het ene nog van het andere perceel. Wij werken dus perceelspecifiek en dat wordt des te belangrijker zeker nu iedereen zijn mond vol heeft van plaatsspecifieke bemesting.

Stel u voor, u vliegt met een helicopter over de akkers en de weiden en we landen op één perceel. Eén perceel afgebakend door de verticale benen van de letter H, de letter H van Heverlee, waar de Bodemkundige Dienst reeds sedert 1945 is gevestigd. Deze verticale benen vormen de grenzen van het perceel en daarbinnen neemt onze staalnemer de bodemstalen. Het horizontale deel van de letter H stelt het bodemoppervlak voor. De boor wordt deskundig in de bodem geboord en dat wordt herhaald en herhaald op het perceel totdat de staalnemer voldoende deelstalen heeft om tot een mengstaal te komen specifiek voor het perceel. Dat is ons logo.

Maar de Bodemkundige Dienst staat voor meer dan bodem alleen. Mestanalyse en de bijhorende berekening van de bemestingswaarde, analyse van witloofwortelen, ruwvoederanalyse en rantsoenberekening, compostanalysen en adviezen. Het behoort allemaal tot de core business van de Bodemkundige Dienst.

De dag aan dag irrigatie-adviezen, of de analyse van voedingsoplossingen voor de tuinbouw, of de IKM-analysen van drinkwater voor het vee, zijn inmiddels standaardpaketten geworden in onze dienstverlening.

Maar kent u de Bodemkundige Dienst al van de zwembadanalysen, de schepstalen voor oppervlaktewater, de drinkwateranalysen, de heffingscampagnes voor afvalwater, de peilputwateranalyse bij varkensstallen of stortplaatsen, of de putwaters bestemd voor drinkwater? De Bodemkundige Dienst het allemaal en is erkend laboratorium voor zowel de staalname als de analyse.

De Bodemkundige Dienst van België staat voor bodemanalysen en bemestingsadviezen EN is ook sterk in wateronderzoek. Bodem en Water, u vindt het terug in ons logo. Kijkt u mee naar het filmpje?