Het laboratorium is erkend door de bevoegde overheden. Een team van gespecialiseerde chemici en technici staan garant voor hoogkwalitatieve, snelle en vertrouwelijke resultaten

Staalnametechnieken

 • Gespecialiseerde staalname voor grondwater en bodem
 • Debiets- of tijdsproportionele afvalwaterstaalname
 • Gespecialiseerde luchtstaalname

Voornaamste analysetechnieken

 • Inductief gekoppeld plasma (ICP)
 • Atomaire absorptiespectrometrie (AAS)
 • Gaschromatografie gekoppeld aan verschillende detectortypes (massaspectrometrie, FID) en aan verschillende injectiesystemen (Headspace, vloeistofinjectie)
 • Vloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie en brekingsindex.
 • FT-IR spectrometrie
 • Titrimetrische organohalogeenbepaling (EOX/AOX/POX)
 • Kwikfluorescentiesysteem (ppt-niveau)
 • Doorstroomanalysesysteem (8 kanaals/2 kanaals)
 • Total organic Carbon Analyser (TOC-IR)
 • Nabij infrarood analysesysteem (NIR)
 • Automatisch titratiesysteem (pH,EC, koolstofbepaling)
 • Gesloten (microgolf) alsook halfopen destructiesystemen
 • Robotic Analyser voor BOD en COD

Erkenningen