klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Opgelet: staalnames bodem in kader van derogatie ten laatste op 31 mei
Minimize

In het kader van de regelgeving voor bedrijven met derogatie, moeten een aantal staalnames en analyses uitgevoerd worden.

Per begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte moeten de volgende analyses gebeuren:

  • 1 analyse van het nitraat en ammonium in de bodem,
  • 1 analyse van de organische koolstof in de bodem,
  • 1 analyse van het fosforgehalte in de bodem.

U kan daaraan voldoen door 1 N-index onderzoek, met bepaling van nitraat en ammonium in 2 of 3 lagen en organische koolstof in de bovenlaag, samen met 1 standaardgrondontleding, waarbij onder meer het plantbeschikbare-fosforgehalte gemeten wordt.

Het N-indexonderzoek geeft een N-bemestingsadvies specifiek voor perceel en teelt. Via de standaardgrondontleding ontvangt u een bekalkings- en bemestingsadvies voor de komende 3 jaar of 3 teelten.

Belangrijk:

  • de staalname voor standaardgrondontleding moet gebeuren tussen 1 juni 2013 en 31 mei 2014;
  • de staalname voor N-index moet gebeuren vóór de laatste N-bemesting en ten laatste op 31 mei 2014;
  • jaarlijks moeten andere percelen bemonsterd worden tot alle percelen van het bedrijf aan bod gekomen zijn.

Klik hier voor meer informatie over de N-index (wat zeggen de cijfers?).

Klik hier om staalnames te bestellen.

Bezoekers vandaag: 12952   Aantal bezoekers momenteel on-line: 82