In het kader van de regelgeving voor bedrijven met derogatie, moeten een aantal staalnames en analyses uitgevoerd worden.

Per begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte moeten de volgende analyses gebeuren:

  • 1 analyse van het nitraat en ammonium in de bodem,
  • 1 analyse van de organische koolstof in de bodem,
  • 1 analyse van het fosforgehalte in de bodem.

U kan daaraan voldoen door 1 N-index onderzoek, met bepaling van nitraat en ammonium in 2 of 3 lagen en organische koolstof in de bovenlaag, samen met 1 standaardgrondontleding, waarbij onder meer het plantbeschikbare-fosforgehalte gemeten wordt.

Het N-indexonderzoek geeft een N-bemestingsadvies specifiek voor perceel en teelt. Via de standaardgrondontleding ontvangt u een bekalkings- en bemestingsadvies voor de komende 3 jaar of 3 teelten.

Belangrijk:

  • de staalname voor standaardgrondontleding moet gebeuren tussen 1 juni 2013 en 31 mei 2014;
  • de staalname voor N-index moet gebeuren vóór de laatste N-bemesting en ten laatste op 31 mei 2014;
  • jaarlijks moeten andere percelen bemonsterd worden tot alle percelen van het bedrijf aan bod gekomen zijn.

Klik hier voor meer informatie over de N-index (wat zeggen de cijfers?) .

Klik hier om staalnames te bestellen .