Water, het belangrijkste voedingsmiddel voor mens, dier en plant !

In de veehouderij kan het gebruikte water mogelijks heel wat problemen veroorzaken:

 • bacteriële besmettingen, zoals coli, salmonella, enz…
 • verteringsproblemen al of niet met diarree tot gevolg, omwille van een onevenwicht in de mineralen en/of een te hoog zoutgehalte
 • vruchtbaarheidsproblemen door een onevenwicht in de mineralen
 • problemen door te hoge of te lage pH
 • te weinig wateropname omwille van de smaak van het drinkwater

Voor diverse lastenboeken in de veehouderij moet het drinkwater en/of reinigingswater op regelmatige basis gecontroleerd worden, zoals bij:

 • IKM
 • Belplume
 • IKKB

In akkerbouw en groenteteelt is de waterkwaliteit zeer belangrijk bij beregening of irrigatie. Dit zowel in de glastuinbouw als in de buitenteelten. Ook hier geeft een onevenwicht in nutriënten snel aanleiding tot problemen in het gewas.

Wanneer de producten gewassen worden na de oogst, en vooraleer ze van het bedrijf vertrekken wordt drinkwaterkwaliteit vereist.

Onder andere bij de volgende lastenboeken is een wateranalyse op regelmatige basis verplicht:

 • GLOBALGAP
 • Sectorgids plantaardige sector
 • IKKB

In de VLAREM ll-regelgeving is de verplichting ingeschreven voor alle vergunde waterwinningen, die niet voor huishoudelijk gebruik bedoeld zijn of die meer dan 500 m³ per jaar oppompen, om jaarlijks een controle te doen van de samenstelling van het opgepompte water.

Als Bodemkundige Dienst van België zijn we Belac geaccrediteerd en voeren we de waterstaalnames uit onder accreditatie. We kunnen voor u over de ganse lijn een kwalitatieve opvolging verzorgen.

Na de drukke voorjaarswerkzaamheden is het ogenblik aangebroken om stil te staan bij de kwaliteit en de vereisten van het water dat u gebruikt op uw bedrijf.

We willen u daarbij helpen via een

ZOMERACTIE WATERKWALITEIT

Indien u tussen 1 juni en 15 juli 2009 een staalname van water en een analyse laat uitvoeren van een van de volgende pakketten:

 • ofwel het BDB-pakket drinkbaarheid van water voor mens en dier
 • ofwel het analysepakket in het kader van de vergunning VLAREM ll

dan ontvangt u terzelfdertijd bijkomend zonder meerkost een attest voor één van de volgende lastenboeken:

 • IKM
 • Belplume/GKP
 • Globalgap
 • Sectorgids plantaardige sector
 • Zuivelverwerking

Op deze manier, heeft u een goed zicht op de samenstelling en drinkbaarheid van het gebruikte water, en stelt u zich ondertussen in regel met lastenboeken en verplichtingen. Vul bijgaand aanvraagformulier in en bezorg het aan ons terug voor staalname. Onze staalnemer neemt dan spoedig met u contact op.