Het ministerieel ontwerpdecreet betreffende het “opsporen van gevaarlijke substanties en specifieke vervuilingparameters in industrieel afvalwater” zal weldra van kracht worden in Wallonië!

Het Waalse Gewest heeft als opdracht zich in regel te stellen met de Europese regelgeving, die stelt dat de lozing van prioritair gevaarlijke stoffen moet vermeden worden tegen 2028.

Op korte termijn bestaat de uitdaging voor Wallonië erin om een globaal beeld te schetsen van het industriële afvalwater voor het jaar 2014.

Bijgevolg zullen alle ondernemingen aan de verplichting worden onderworpen 6 afvalwaterstalen te laten analyseren met als doel een beeld te krijgen van de gemiddelde afvalwatervuilvracht van hun onderneming.

De Bodemkundige Dienst van België beschikt over de nodige accreditaties en erkenningen voor het uitvoeren van officiële analyses m.b.t. de bescherming van de oppervlaktewateren. De Bodemkundige Dienst van België beschikt reeds over een zeer ruime jarenlange ervaring binnen dit domein op basis van de reeds bestaande Vlaamse wetgeving.

Doe vandaag nog beroep op onze diensten! Een professioneel team staat ter uwer beschikking!

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met:
Simon Hauser tel.: 010/84.65.66 – E-mail: shauser@bdb.be