Op 18 februari 2009 is in het Belgisch Staatsblad het Waalse Bodemdecreet verschenen. Op 5 december 2008 was het “Décret relatif à la gestion des sols » reeds door het parlement goedgekeurd.

Dit decreet treedt binnen 3 maanden, dus 18 mei 2009, in voege.

Klik hier voor de tekst van het decreet: Décret relatif à la gestion des sols (pdf)