klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Versie 4 IKKB standaard gepubliceerd
Minimize

Een zeer grote groep land- en tuinbouwers is de voorbije jaren gecertificeerd voor de IKKB-standaard. Deze standaard bevat naast de voornaamste eisen inzake, autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht eveneens voorwaarden wat betreft voedselveiligheid en milieu.

Op 20/07/2012 werd versie 4 dd. 13-07-2012 van de IKKB standaard goedgekeurd. Bijgevolg dient de land- en/of tuinbouwer vanaf 4-11-2012 te voldoen aan de nieuwe/bijkomende vereisten van dit lastenboek. Aangezien de vernieuwde versie slechts een beperkt aantal wijzigingen met zich meebrengt heeft Certalent beslist om vanaf 24-09-2012 van start te gaan met de controles volgens de nieuwe en/of gewijzigde vereisten van de IKKB standaard.

Voor meer informatie in verband met versie 4 van de IKKB standaard kan u terecht op de website van Vegaplan.

Via de website van Vegaplan kan u, na het aanklikken van “documenten voor landbouwers”, het vernieuwde lastenboek en de bijhorende checklist raadplegen. Zo kan u eenvoudig nagaan wat de nieuwe/bijkomende eisen van dit lastenboek zijn.

Via onze website kan u eveneens een korte samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe versie van de IKKB standaard terugvinden. Dit kan door de selectie van lastenboek "IKKB” en vervolgens te klikken op het voorbereidend document en/of de interne checklist.

Bezoekers vandaag: 785   Aantal bezoekers momenteel on-line: 26