Een zeer grote groep land- en tuinbouwers is de voorbije jaren gecertificeerd voor de IKKB-standaard. Deze standaard bevat naast de voornaamste eisen inzake, autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht eveneens voorwaarden wat betreft voedselveiligheid en milieu.

Op 20/07/2012 werd versie 4 dd. 13-07-2012 van de IKKB standaard goedgekeurd. Bijgevolg dient de land- en/of tuinbouwer vanaf 4-11-2012 te voldoen aan de nieuwe/bijkomende vereisten van dit lastenboek. Aangezien de vernieuwde versie slechts een beperkt aantal wijzigingen met zich meebrengt heeft Certalent beslist om vanaf 24-09-2012 van start te gaan met de controles volgens de nieuwe en/of gewijzigde vereisten van de IKKB standaard.

Voor meer informatie in verband met versie 4 van de IKKB standaard kan u terecht op de website van Vegaplan .

Via de website van Vegaplan kan u, na het aanklikken van “documenten voor landbouwers”, het vernieuwde lastenboek en de bijhorende checklist raadplegen. Zo kan u eenvoudig nagaan wat de nieuwe/bijkomende eisen van dit lastenboek zijn.

Via onze website kan u eveneens een korte samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe versie van de IKKB standaard terugvinden. Dit kan door de selectie van lastenboek " IKKB ” en vervolgens te klikken op het voorbereidend document en/of de interne checklist.