Tijdens de studiedag op 11 februari 2009 stelde de Bodemkundige Dienst van België haar laatste twee nieuwe publicaties voor, nl. "De mestwegwijzer - Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België" en "Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007).

De publicatie: “De Mestwegwijzer, overzicht van 15 jaar mestanalysen door de Bodemkundige Dienst van België” kan besteld worden via overschrijving van 25 euro op bankrekeningnummer: 736-4030300-14 met vermelding “mestwegwijzer”. Het boek wordt u dan binnen de week toegestuurd.

Alle informatie omtrent de voedingstoestand van onze landbouwgronden alsook een statistisch overzicht van de bemestingsadviezen voor de belangrijkste teelten kan u terug vinden in het boek ‘‘Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007)”.
Deze publicatie van de Bodemkundige Dienst van België kan besteld worden via overschrijving van 25 euro op bankrekeningnummer: 736-4030300-14 met vermelding “publicatie VO”. Het boek wordt u dan binnen de week toegestuurd.

Belangrijk: Indien u de mestwegwijzer en de publicatie over de bodemvruchtbaarheid tegelijk bestelt, dan betaalt u slechts 40 euro. Vermeld dan bij uw overschrijving “mestwegwijzer + publicatie VO”.

Publicatie Mestwegwijzer Publicatie Bodemvruchtbaarheid