Op woensdag 11 februari ging de studienamiddag ‘BDB: net iets meer dan bodem alleen’ door. Meer dan 140 personen woonden deze bij, zodat we echt wel van een succes kunnen spreken. Vertegenwoordigers van de overheid, scholen en meststoffenfirma’s, maar ook landbouwers, studenten en individuele geïnteresseerde personen waren aanwezig, zodat we echt van een divers publiek konden spreken.

De studiedag ging door in de schitterende locatie van het Thermotechnisch Instituut in het kasteelpark Arenberg te Heverlee.

Tijdens de studiedag werden de twee meest recente publicaties van de Bodemkundige Dienst van België voorgesteld, nl. "De mestwegwijzer - Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België" en "Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007). Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe website en het nieuwe logo van de Bodemkundige Dienst van België voor te stellen.

Hilde Vandendriessche Stan Deckers Studienamiddag 11 februari 2009
Gino Coppens Mia Tits Receptie