Omtrent correcte N-bemesting en de nitraatresiduproblematiek in het najaar willen we uw aandacht vestigen op de volgende thema’s die voortvloeien uit de mestwetgeving:

N-bemesting na 1 september op percelen met vollegrondsgroenten

Via een nieuw uitvoeringsbesluit bij het mestdecreet is het nu mogelijk om nog minerale stikstof toe te dienen op bepaalde groentenpercelen tussen 1 september en 14 november

  • via een N-index staalname vanaf 15 augustus voldoet u aan de vereiste bodemstaalname

Toedienen van compost

Hetzelfde uitvoeringsbesluit voorziet in de mogelijkheid om naast de bemestingsnormen op percelen met een laag koolstofgehalte in 2009 een supplementaire dosis GFT- of groencompost toe te dienen om het C-gehalte te verbeteren. Hiertoe moet u beschikken over

  • een nitraatresidustaalname tussen 1 oktober en 15 november 2008 (resultaat moet <90 kg N/ha)

  • een standaardgrondontleding van max 3 jaar oud om het lage koolstofgehalte aan te tonen

Nitraatresidustaalname op eigen initiatief

Het mestdecreet voorziet in nitraatresidustaalnames op initiatief van de landbouwer zelf op bedrijven waar in het najaar van 2007 een te hoog nitraatresidu werd vastgesteld. Indien u door de Mestbank wordt aangeschreven om dergelijke stalen te laten nemen, dan kan mits tijdige inschrijving de Bodemkundige Dienst van België deze voor u uitvoeren.

Bij inschrijving vòòr 1 oktober , proberen we zelfs aan uw wensen in verband met het tijdstip van staalname te beantwoorden.

Bodemkundige Dienst van België bepaalt niet alleen het nitraatresidu maar ook het koolstofgehalte en de zuurtegraad, en geeft hiermee via het EVANIR-verslag (evaluatie van het nitraatresidu) ook suggesties over de mogelijkheden om overschrijdingen in de toekomst te vermijden

Voor bijkomende informatie kan u ons steeds contacteren. U kan ook gebruik maken van bijgevoegde bestelbon .