Dank zij 70 jaar ervaring in onderzoek en advies beschikt de Bodemkundige Dienst over een schat aan kennis over bodem en bemesting. Op basis van deze ervaring verstrekt de Bodemkundige Dienst via de standaardgrondontleding een optimaal en perceelspecifiek bemestingsadvies voor nagenoeg alle land- en tuinbouwteelten. Daarbij wordt rekening gehouden met benutting van nutriƫnten, productie en kwaliteit van het eindproduct.

De standaardgrondontleding is niet alleen belangrijk voor een optimale bemesting, maar is ook het ideale analysepakket voor de regelgeving in het kader van de randvoorwaarden GLB, voor het verlagen van een erosieklasse en voor de regelgeving fosfor in het nieuwe MAP V.

Voor de randvoorwaarden GLB moeten een aantal analyses gebeuren van het organische-koolstofgehalte en van de zuurtegraad of pH-KCl. De standaardgrondontleding geeft niet alleen de gevraagde bepalingen, maar ook een teelttechnisch advies voor onder meer de gevraagde parameters.

De resultaten van het organische-koolstofgehalte en de pH-KCl van de standaardgrondontleding kunnen eventueel gebruikt worden voor het aanvragen van een verlaging van de erosieklasse .

In het ontwerp van MAP V wordt heel wat belang gehecht aan fosfor . De percelen worden ingedeeld in klassen naargelang de P-beschikbaarheid (het P-gehalte dat gemeten wordt in een ammoniumlactaatextract), zoals dit terug te vinden is op het verslag van de standaardgrondontleding. Voor 2015 worden alle percelen ingedeeld in de Klasse III: matige P-beschikbaarheid. Voor percelen die zich in Klasse II (P-beschikbaarheid in de streefzone) of Klasse I (P-beschikbaarheid lager dan de streefzone) bevinden zal een hogere P-bemesting mogelijk zijn. Vanaf 2017 zullen alle percelen zonder analyseresultaat automatisch in klasse IV: hoge P-beschikbaarheid ingedeeld worden. Als de resultaten van de standaardgrondontleding op het niveau van Klasse I en Klasse II liggen kunnen ze gebruikt worden om een hogere P-bemesting aan te vragen.

Wenst u standaardgrondontleding voor een optimaal bemestingsadvies of in het kader van een van de genoemde regelgevingen, noteer dan hier uw aanvraag .