Sedert 1 september moeten alle staalnames van mest, die gebeuren in het kader van levering van mest of mestproducten naar verwerking, vanuit verwerking of voor export, gemeld worden aan de Mestbank, dit via de SMIL applicatie van de Mestbank.

Staalnames genomen in een put of opslag, door een staalnemer verbonden aan het labo , moeten voorgemeld worden, ten laatste de dag vóór de voorziene staalname. De resultaten van deze analyses zijn 3 maand geldig vanaf datum van staalname.

Staalnames genomen door een verwerker-staalnemer bij aankomst op de verwerking, moeten aangemeld worden, ten laatste op het ogenblik dat ze in analyse gaan. Een staal van 1 lading geldt alleen voor deze lading. Indien van verschillende ladingen, van mest met eenzelfde oorsprong, een staal genomen wordt, dan kan het labo deze stalen mengen tot één mengstaal en zijn deze resultaten 3 maand geldig vanaf datum van 1ste staalname van het mengstaal. Er kunnen maximaal 12 stalen gemengd worden tot één mengstaal. En alle stalen moeten ten laatste de 7de dag na staalname in analyse gaan.

Het melden van deze staalnames in de SMIL-applicatie van de Mestbank gebeurt op basis van het landbouwnummer (voor een veehouder) of het uitbatersnummer (voor een verwerker) van de leverancier/producent van de mest.

Praktisch heeft dit voor gevolg:

  • dat een staalname door een staalnemer van het labo slechts kan gebeuren ten vroegste de dag nadat de aanvraag voor staalname bij het labo toegekomen is.
  • dat bij de aanvraag naar het labo, steeds het landbouwnummer of uitbatersnummer moet meegegeven worden.

Hier meer info en/of staalnameaanvraag .