SoilCare is een recent opgestart Europees Horizon 2020-project met als doel om teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit en zodoende ook tot de rendabiliteit en duurzaamheid van de landbouw in Europa. Het project is een samenwerking tussen 28 partners uit verschillende Europese landen en wordt gecoördineerd door Alterra (Nederland).

Naast een grondige analyse van bestaande informatie uit literatuur en uit lange-termijnproeven zullen veelbelovende teeltsystemen getest en geëvalueerd worden in verschillende bodem-, klimaat- en socio-economische omstandigheden. Dit gebeurt in 16 geselecteerde studiegebieden doorheen Europa. De geïmplementeerde teeltsystemen worden op een wetenschappelijke manier gemonitord. In het project wordt samengewerkt met alle stakeholders (landbouwers, overheid, voorlichters, wetenschappers ).

Binnen het SoilCare-project is de Bodemkundige Dienst van België verantwoordelijk voor het studiegebied in Vlaanderen, gelegen in de gemeenten Lubbeek, Bierbeek en Boutersem, ten oosten van Leuven. De Bodemkundige Dienst van België verzorgt er, in samenwerking met de KU Leuven, de aanleg en opvolging van veelbelovende teeltsystemen.

Ter gelegenheid van de kick-off meeting van het project, gehouden in Leuven, werden het studiegebied én de Bodemkundige Dienst van België op 17 maart bezocht door een enthousiaste groep van een 40-tal Europese projectpartners en -medewerkers.

Lees meer over het SoilCare-project op www.soilcare-project.eu .