Op vrijdag 20 juli werd de eengemaakte sectorgids autocontrole voor de primaire productie (G-040) goedgekeurd door het FAVV. De gids bestaat uit 4 modules, namelijk primaire plantaardige productie (A), ruwvoederproductie (B), primaire dierlijke productie (C) en primaire niet-eetbare teelt (D). De modules A, B en C zijn vernieuwde versies van de sectorgidsen G-012 voor de plantaardige productie en G-037 voor de dierlijke productie. De module D voor de niet-eetbare teelten is bestemd voor de productie van bloemen, planten, struiken en bomen die uitsluitend op de markt gebracht worden voor hun sierwaarde of voor de bosbouw, en die dus geen bestemming hebben als voedingsmiddel.

Voor meer informatie in verband met de Sectorgids G-040 kan u terecht op de websites van Codiplan en Vegaplan , of klik op Persbericht Codiplan of Bericht Vegaplan .

Via onze website kan u eveneens meer informatie terug vinden in verband met de sectorgids G-040. Dit kan door het aanklikken van de ”sectorgids G-040”. Vervolgens kan u het toepassingsgebied van de verschillende modules en de voorbereidende documenten voor een audit terugvinden.