Sedert 1 januari 2015 zijn de randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (MTR) gewijzigd.

Aantal analyses vanaf 2015:

  • er moet staalname gebeuren met analyse van organische koolstof (C) en zuurtegraad (pH)
  • volgens het aantal ha van percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben
  • er moet 1 geldige analyse beschikbaar zijn per begonnen schijf van 5 ha
  • het aantal is begrensd door het aantal percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben
  • elk analyseresultaat is 5 jaar geldig. De analyses van de voorbije jaren blijven 2 jaar langer geldig, dus 5 jaar op staalnamedatum in plaats van 3 jaar.

Staalname met GPS :

De staalname moet uitgevoerd worden door een bevoegde staalnemer verbonden aan een erkend labo.

Alle staalnames moeten gebeuren met registratie door een GPS, waarbij de GPS-gegevens moeten vermeld worden op het analyseverslag.

Stalen die niet op deze manier genomen worden, komen niet in aanmerking voor deze regelgeving.

Aanvragen voor staalname :

Als u tijdig contact neemt, kunnen de stalen tijdig genomen worden en beschikt u over uw adviezen nog vóór de start van het nieuwe teeltseizoen.

Hier meer info en/of aanvraag staalname.