De Bodemkundige Dienst is erkend voor het uitvoeren van nitraatanalyses in de bodem in het Vlaams gewest, het Waals gewest, in Frankrijk, in Luxemburg, door het FAVV en is BELAC geaccrediteerd om deze analyses in binnen- en buitenland uit te voeren.

De Bodemkundige Dienst dankt graag al haar klanten voor het gestelde vertrouwen. De Bodemkundige Dienst bepaalt niet alleen de nitraten maar ook de zuurtegraad (pH) en het humus gehalte op uw percelen. Een service die de Bodemkundige Dienst intussen al 9 jaar aanbiedt.

Erkenningsbesluit voor nitraat en fosfor

Publicatie Belgisch Staatsblad

Vlaams minister van Leefmilieu mevrouw Joke Schauvliege bezoekt op de Werktuigendagen de stand van Bodemkundige Dienst en overlegt omtrent de nitraatresiduproblematiek.