Het adviesloket PWARO werd opgericht door PCFruit en Bodemkundige Dienst van België. Dit loket zal u, als fruitteler, via diverse kanalen begeleiden in de toepassing van duurzame irrigatie en fertigatie.

Algemene informatie

De perenproductie is de laatste jaren sterk uitgebreid in België en Nederland. Het gaat hier dan bijna uitsluitend over het ras ‘Conference’. Marktanalyses wijzen echter uit dat er enkel een werkelijk renderende markt is voor peren met een voldoende grote diameter!Sinds 2006 heeft Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met PCFruit vzw een uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van droogtestress op de productie, vruchtmaat en vruchtkwaliteit bij Conference.

Hieruit bleek dat er in de drie proefpercelen (Bierbeek, Meensel-Kiezegem, Vegi) in sommige jaren nood was aan irrigatie en bij 1 perceel zelfs elk jaar! Waar de vochtspanning in de zomer opliep tot boven 80 kpa was er productieverlies, vooral in de grotere maatklassen.

Niet alleen de vruchtmaat maar ook de vruchtkwaliteit bleek een duidelijk voordeel te halen bij een goede fertigatiesturing.

Conclusies:

  • Verlies door droogte kan oplopen tot 3kg per boom (vooral hoge diameterklasse!)
  • Kans op extreme droogte: 1 jaar op 5 en op sommige percelen nog veel meer..
  • N-bemesting noodzakelijk, kan meerwinst tot 3kg per boom opleveren

PWARO: ondersteuning op maat van de teler voor irrigatie en fertigatie

Dit pakket houdt in:

  • een KEMA bodemanalyse
  • een bladanalyse in juni
  • 3-wekelijkse grondstaalname zodat via de bodemwaterbalans het beste advies kan gegeven worden
  • telefonische permanentie van uw voorlichter
  • 2 x bezoek op het bedrijf van uw voorlichter
  • wekelijkse irrigatie- en fertigatieschema’s op maat van het bedrijf! (niet algemeen maar gebaseerd op de toestand in uw perceel)

Voorbeelden

Consulteer onze publicaties over het irrigatie en fertigatie in de perenteelt

Voorbeeld PWARO Irrigatieadvies.pdf

Voorbeeld PWARO Fertigatieadvies.pdf

Contact

Het pakket en/of meer informatie erover kunnen aangevraagd worden op de volgende adressen en bij de volgende personen:

W. De Croylaan 48
3001 Heverlee
www.bdb.be
Contactpersoon: Wendy Odeurs (Tel. 016 78 15 45) en Pieter Janssens (Tel. 0473 31 09 96)
Email: wodeurs@bdb.be en pjanssens@bdb.be

Fruittuinweg 1
3800 Sint-Truiden
www.pcfruit.be
Contactpersoon: (Jef Helsen Tel. 0478 80 35 32)
Email: jef.helsen@pcfruit.be