Een heel aantal bedrijven is recent door de OVAM gecontacteerd omdat zij tot nu toe geen Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) lieten uitvoeren. Gebeurde de opstart van uw bedrijf vóór 1998 en bent u in het bezit van een milieuvergunning die aanleiding geeft tot het uitvoeren van een bodemonderzoek? Dan krijgt u nog de kans tot 1 juni 2010 om een 1ste OBO te laten uitvoeren indien dit nog niet gebeurd zou zijn geweest. Welke activiteiten kunnen aanleiding geven tot deze onderzoeksplicht? Een ondergrondse mazouttank van 20.000 l bvb, of verdeelinstallaties van brandstoffen, opslag van meststoffen, biociden, ... Contacteer vrijblijvend de Bodemkundige Dienst van België ( info@bdb.be ) voor meer informatie hierover, wij zijn erkend als bodemsaneringsdeskundige type II en helpen u graag verder.