BDB
Elk voorjaar kunt u uw landbouwpercelen laten ontleden door de Bodemkundige Dienst van Belgiƫ voor de bepaling van de stikstoftoestand van de bodem. Uit de meetresultaten en de inlichtingen die opgevraagd worden op het perceel, kan op basis van de N-indexmethode berekend worden hoeveel stikstof gedurende het groeiseizoen ter beschikking zal zijn van het gewas (= N-index). Hieruit kan dan berekend worden hoeveel stikstof nog moet toegediend worden om een optimaal financieel rendement te bekomen. Op deze manier wordt de stikstofbemesting afgestemd op de specifieke stikstofbehoefte van de percelen.