Reeds meerdere jaren is een zeer grote groep tuinbouwers gecertificeerd voor het lastenboek GlobalG.A.P. – Groeten en Fruit. Dit lastenboek vormt voor de teler dan ook reeds meerdere jaren de basisvoorwaarde om groeten en fruit te kunnen vermarkten. Het toepassen van de vernieuwde versie van het lastenboek GlobalG.A.P. versie 4 - 1/3/2011 is voor de tuinbouwers verplicht vanaf 1/1/2012. Vanaf deze datum zal Certalent de groenten- en fruittelers controleren volgens de nieuwe en/of gewijzigde vereisten van het GlobalG.A.P.-lastenboek.

Voor meer informatie in verband met versie 4 van GlobalG.A.P. klik op de volgende link: www.globalgap.org

Via onze website kan u eveneens een meer informatie terugvinden betreffende de wijzigingen in het vernieuwde lastenboek. Dit kan door de selectie van het lastenboek “ GlobalG.A.P. ” en vervolgens te klikken op het voorbereidend document en/of de interne checklist.