Mesrtverwerking
Ken uw mest voor een optimale benutting van de bemestingswaarde en een oordeelkundig gebruik van de dure kunstmest. Door de grote variatie aan mestsamenstelling bestaat het risico van overbemesting, waardoor het nitraatresidu hoger kan uitvallen dan verwacht.
Tijdig stalen laten nemen en analyseren van de bemestingswaarde, zorgt ervoor dat het mesttransport tijdig kan gebeuren.

Meer informatie...