Mestverwerking
Ken uw mest voor een optimale benutting van de bemestingswaarde en een oordeelkundig gebruik van de dure kunstmest. Door de grote variatie aan mestsamenstelling bestaat het risico zowel van onderbemesting, met verlies aan productie, als van overbemesting, met kwaliteitsverlies van de geproduceerde gewassen als gevolg.
Gebrek aan kennis van de waarde van de mest is eveneens een van de oorzaken van een verhoogd nitraatresidu in het najaar.
Door een tijdige mestanalyse met bepaling van de bemestingswaarde, kan u de mest van uw bedrijf optimaal benutten.

Meer informatie...