1° Nieuw analysepakket voor derogatiebedrijven bij de Bodemkundige Dienst van België combineert verplichtingen derogatie en MTR met een kompleet bemestingsadvies.

Sedert 65 jaar doet de Bodemkundige Dienst van België onderzoek naar de bodemvruchtbaarheid en levert op basis hiervan bekalkings- en bemestingsadviezen af voor alle teelten en bodems.

Rekening houdend met de gewijzigde regelgeving voor derogatiebedrijven in het MAP en de regelgeving in verband met MTR, biedt de Bodemkundige Dienst vanaf volgend voorjaar de mogelijkheid om, via één passage van de staalnemer op het perceel, de verplichte analyses zowel voor derogatie als voor MTR te laten uitvoeren.

De staalname en analyse worden zo voorzien dat de landbouwer terzelfdertijd een kompleet en gefundeerd bemestings- en bekalkingsadvies krijgt met terzelfdertijd een perceels- en teeltspecifiek stikstofbemestingsadvies.

2° Het N-index onderzoek van de Bodemkundige Dienst van België nu ook geldig voor MTR.

De kennis omtrent de stikstofdynamiek in de bodem heeft Bodemkundige Dienst van België geïntegreerd in het N-indexexpertsysteem. Sedert meer dan 30 jaar worden op basis van de N-index van het perceel teeltspecifieke stikstofbemestingsadviezen berekend. De adviezen worden opgebouwd rekening houdend met de stikstofreserve in de bodem en met de stikstof die vrijgesteld wordt via mineralisatie in de loop van de teelt.

De Bodemkundige Dienst heeft zijn N-index onderzoek aangevuld, zodat de klant vanaf het volgend voorjaar niet alleen een perceels- en teeltspecifiek stikstofbemestingsadvies ontvangt, maar terzelfdertijd ook een verslag dat geldig is in het kader van de MTR-regelgeving.

3° Campagne 65 jaar Bodemkundige Dienst van België

Bezoek ons op Agro-Expo Vlaanderen en maak kennis van de uitzonderlijke beursvoorwaarden voor staalname, analyse en bemestingsadvies zowel voor buitenteelten als voor de glastuinbouw.

Voor meer info:
Agro-Expo Vlaanderen, Roeselare 28-29-30 januari, stand 313
website www.bdb.be , e-mail info@bdb.be