Op 27 mei heeft de Bodemkundige Dienst van België met succes haar lessenpakket: “Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting" gelanceerd. Een grote groep belangstellende leerkrachten en docenten uit het secundair en hoger land- en tuinbouwonderwijs in Vlaanderen werden door Hilde Vandendriessche verwelkomd in de lokalen van de Bodemkundige Dienst in Heverlee.

Aan de hand van een fotopresentatie gaf Annemie Elsen toelichting bij de opzet en didactische uitwerking van het lessenpakket. Dit bestaat uit een lerarenkoffer met handboek, werkboek en documentatiemap, aangevuld met didactisch materiaal voor het illustreren en uitvoeren van praktijkoefeningen door leerlingen en studenten: fotomateriaal, grondstalen, staalnameboor en –zakje, inlichtingsformulieren voor het nemen van grondstalen, meststoffenlijsten, …. Het lessenpakket bevat ook enkele interactieve tools, zoals het textuurdiagram en BDBnet-Bemestingsplan voor het opstellen van bemestingsplannen, dat werd toegelicht en gedemonstreerd door Mia Tits. Het werkboek en het didactisch materiaal werden opgebouwd rond het fictief bedrijf SchoolFarm.

Het lessenpakket is volledig modulair opgebouwd zodat lesgevers, via een menusysteem, gemakkelijk en à la carte hun lessen kunnen samenstellen uit de aangeboden onderdelen. De bezoekers konden ook ter plaatse alle onderdelen van het pakket bekijken en uittesten.

Daarna werden de bezoekers door Olga Bijnens rondgeleid in het analyselaboratorium van de Bodemkundige Dienst, waar ze een staaltje van het echte bodemanalysewerk te zien kregen. Tot slot volgde nog een gezellige nabespreking bij een drankje.

Klik hier voor praktische informatie over het lessenpakket.