Plaatselijke groep Haspengouw keurt LEADER-projecten 2015 goed en lanceert nieuwe projectoproep voor 2016

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn vandaag zeven projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828 205,17 euro. De provincie Limburg subsidieert 129&nbsp473;,96 euro. Europa en Vlaanderen co-financieren samen 324&nbsp139;,96 euro, goed voor een totale cofinanciering van 517&nbsp895;,86 euro.

"Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse platteland.", aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Ook het project "Op weg naar efficiëntere bemesting", onder promotorschap van de Bodemkundige Dienst van België werd goedgekeurd. In het nieuwe mestactieplan krijgt de landbouwer een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid om het nitraatresidu en ook het fosforgehalte op perceelsniveau onder controle te houden. In het kader van een toenemend aanbod van diverse organische meststoffen is correcte informatie omtrent de bemestingswaarde van het perceel essentieel. Hilde Vandendriessche, afgevaardigd bestuurder van de Bodemkundige Dienst: "We willen landbouwers doelgericht ondersteunen om op perceelsniveau de bemesting te optimaliseren en hen hierbij de beschikbare tools correct te laten gebruiken." Via dit project volgen landbouwers extra opleiding inzake bemesting. De aangebrachte technieken worden daarnaast gedemonstreerd via veldproeven. Binnen het project ontwikkelt de Bodemkundige Dienst van België een rekentool die landbouwers de mogelijkheid geeft de hoeveelheid meststof op perceelsniveau aan te passen. Inge Moors: "Een efficiënte organische bemesting heeft een positieve impact op zowel bodem- als waterkwaliteit. Dit leidt tot minder gebruik van kunstmest, hetgeen een flinke kostenbesparing is voor de sector. Bovendien is dit goed voor het leefmilieu."

Aansluitend aan de goedkeuring van de bovenstaande Leaderprojecten heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe oproep gelanceerd. "Met de projectoproep die vandaag gelanceerd is kunnen we 540&nbsp000; euro aan nieuwe projectsubsidies toekennen binnen het nieuwe Leader-programma Haspengouw. Hiermee kan dan in totaal 830&nbsp000; euro aan projecten gerealiseerd worden." aldus gedeputeerde Moors.

Om er voor te zorgen dat de projecten maximaal binnen het Limburgse plattelandsbeleid en de gebiedsgerichte plattelandsvisie voor lange termijn passen, is een lokale ontwikkelingsstrategie opgemaakt waarin volgende thema's en maatregelen zijn vastgelegd:

 • Thema Leefbare dorpen
  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen
 • Thema Bodem- en waterbeheer
  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en -beheer
  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer
 • Thema Landbouw- en natuureducatie
  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie
  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema's. "Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn genieten de voorkeur.", vult gedeputeerde Inge Moors aan. "Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een competitief, duurzaam en veerkrachtig platteland."

Projectpromotoren die tot maximum 65% van de projectkosten via het Leader-programma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de Plaatselijke Groep Haspengouw eind 2016 zullen de nieuwe projecten vervolgens van start kunnen gaan.

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be .