Irrigatiestaalname
Beregenen kost veel geld en vergt een pak arbeid, dus komt het er op aan om elke beregeningsdosis maximaal te laten renderen.
De Bodemkundige Dienst beschikt over een adviessysteem dat het mogelijk maakt om permanent de vochttoestand van de bodem en de irrigatiebehoefte van het gewas te bepalen.